Varlık barışında mühlet 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı

Varlık barışında mühlet 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı

Varlık barışında 30 Haziran’da sona eren mühlet 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı.

ANKARA (DÜNYA)

3600 ek gösterge ve öğrenci affına ait kanun teklifi Meclis Genel Şurasında kabul edildi. Kanunun görüşmeleri sırasında kabul edilen önergeyle varlık barışı olarak bilinen gerçek ve hükmî bireylerce sahip olunan para, döviz, altın, pay senedi, tahvil ve öteki menkul değerlerin Türkiye’ye getirilmesine ait düzenlemeye gidilerek varlık barışında mühlet uzatımı yapıldı.

Kabul edilen önergeyle varlık barışına ait ayrıntılar özetle şöyle:

-Gerçek yahut hukuksal şahıslarca, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçları 31 Mart 2023 tarihine kadar banka yahut aracı kurumlara bildirecek. Kelam konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan ve bu düzenlemenin yürürlük tarihi prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek Defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme kuralı aranmaksızın düzenleme kapsamındaki kararlardan yararlanacaklar.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecek.

Bildirilen yahut beyan edilen varlıklar Vergi Tarz Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim yahut beyan tarihi prestijiyle yasal defterlere kaydedilecek. Bilanço aslına nazaran defter tutan mükellefler, bu unsur kararları uyarınca yasal defterlerine kaydettikleri değerler için pasifte özel fon hesabı açacaklar. Bu fon hesabı bildirim yahut beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek, sermayeye ek dışında öteki bir maksatla kullanılamayacak, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyecek. Özgür meslek kar defteri ile işletme hesabı aslına nazaran defter tutan mükellefler, kelam konusu değerleri defterlerinde ayrıyeten gösterecekler. Bu varlıklar periyot çıkarının tespitinde dikkate alınmayacak ve bildirim yahut beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi şartıyla vergiye tabi karın ve kurumlar için dağıtılabilir yararın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Vergilendirme nasıl olacak?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ait olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların bedeli üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihi ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ederek tıpkı müddette ödeyecekler. Vergi oranı; bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl müddetle tutulması halinde vergi uygulanmayacak. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 3 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Bu ödenen vergi, hiçbir suretle masraf yazılamayacak ve öbür bir vergiden mahsup edilemeyecek.

Bildirim ve beyana husus edilen varlıklarla ilgili olarak Vergi Yordam Kanunun amortismanlara ait kararları uygulanmayacak. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan ziyanlar, gelir yahut kurumlar vergisi uygulaması bakımından sarfiyat yahut indirim olarak kabul edilmeyecek.

Bildirilen yahut beyan edilen varlıklara isabet eden meblağlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Dünya

TBMM,Kanun


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir