Sıhhat çalışanlarıyla ilgili teklif kabul edildi

Sıhhat çalışanlarıyla ilgili teklif kabul edildi

Sağlıkla ilgili Birtakım Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi.

Sağlıkla İlgili Kimi kanunlarda ile 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmeler sonunda kabul edildi.

01/01/2029 tarihine kadar kontratlı aile doktoru olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık imtihanı sonuçlarına nazaran, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen temeller çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.

Tabip yahut diş tabibi takım ve durumları temel alınarak emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına nazaran uzman olanlara (26 bin) gösterge sayısının, uzman olmayanlara (20 bin) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme yapılır.

Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı çalışanlar ile sıhhat ve yardımcı hizmet sınıfları döner sermayeden ödenecek ek ödeme oranları belirlenecek. Oranlar; profesör ve doçentlerin ek ödeme oranı yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile uzmanların yüzde 700’den yüzde 850’ye, pratisyen tabip ile diş tabipleri ile uzman eczacıların yüzde 500’den yüzde 650’ye, hastane müdürü ve hastanelerde vazifeli eczacıların yüzde 250’den yüzde 305’e, öbür işçiye ise yüzde 150’den yüzde 225’e yükseltilecek.

Sabit ek ödeme oranları, yalnızca pratisyen tabip ve diş tabipleri için arttırılmış; yüzde 180’den, yüzde 265’e çıkarılacak.

Sıhhat sigortasından yararlanamayan gerçek şahıslara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31.12.2021 tarihine kadar tahsil edilememiş meblağların 5 bin TL’ye kadar olan kısmı silinecek.

Üniversite öğretim üyelerinin ek ödeme matrah tavanları arttırılıyor.

İsimli Tıp Kurumu çalışanının sabit ek ödemesinin de merkezi bütçeden karşılanacak.

Kuraya ait metot ve temeller ile bunların Sıhhat Bakanlığı’ndaki atama ve yer değiştirilmelerine ait tarz ve temeller Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kontratlı işçi istihdam edilecek hizmet ünitelerinin durum sayısı 22 binden 27 bine çıkarılacak.

Aile sıhhati merkezlerinde misyon yapan işçi de ek ödemeden yararlanacak.

Dünya

sağlık


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir