Gündem

Resmi Gazete’de bugün (8 Temmuz 2022)

8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2014 Yılı Türkiye İçin Ülke Hareket Programına İlişkin Finansman Muahedesinde Yer Alan Operasyonel Uygulama ve İcra Periyodu Sona Erme Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Kurulu Ortasında 8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5784)
–– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına İlişkin Finansman Muahedesinde Değişiklik Yapılmasına Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komitesi Ortasında 8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5785)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Hudutları İçerisinde “Rezerv Yapı Alanı” Olarak Belirlenen Alanda Yer Alan Birtakım Taşınmazların Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5786)
–– Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5787)
–– Nizip-Karkamış Vilayet Yolu 28+889.06-31+371.69 Kilometreleri Ortasındaki Yol Üretim Çalışmaları Kapsamında Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5788)
–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5789)
–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5790)
–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5791)
–– “154 kV Kızılcahamam-Kazan Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5792)
–– “154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi’’ Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5793)
–– İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin İsminin “İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5794)
–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait 4/11/2020 Tarihli ve 3181 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5795)
–– Balıkesir Vilayetinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait 28/10/2021 Tarihli ve 4710 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5796)
–– Niğde Vilayetinde Yapılacak Olan Elastan Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5797)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 5798)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Unsurunda Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)
–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5800)

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği
–– Ulusal Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
–– Tıbbi Aygıt Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Emeliyle Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Bildiri (No: 2022/14)

İLKE KARARI

–– İsimli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci Unsurları Uyarınca Tesbit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Temellerine Ait Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Şurası Prensip Kararı

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 07/07/2022 Tarihli ve 10263 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/94, K: 2022/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/15, K: 2022/73 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dünya

Resmi Gazete,MEVZUAT

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu