Resmi Gazete'de bugün (6 Temmuz 2022)

Resmi Gazete’de bugün (6 Temmuz 2022)

6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5768)
–– Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Güç Kaynaklarının ve Gücün Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Husus Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Nakliyatı Şoför Eğitimi Yönetmeliği
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
–– İlaç ve Biyolojik Eserlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Müddetli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yargıtay İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı, Tesis ve Tamirat İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Evraklarının 2022/2 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
–– Gümrük Genel Bildirimi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/22)

KURUL KARARI

–– Basın Ahlak Asıllarına Dair Genel Heyet Kararı (No: 216)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/13, K: 2022/66 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 13. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Şurası Kararı (E: 2022/3, K: 2022/6)
–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dünya

Resmi Gazete,MEVZUAT


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir