Resmi Gazete'de bugün (28 Haziran 2022)

Resmi Gazete’de bugün (28 Haziran 2022)

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu
7413 Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Devri (FRIT-II) Kapsamında “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”ne Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Ortasında 5/5/2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5751)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Unsurunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752)
–– Kimi Sanayi Eserlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5753)
–– Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Hudutları Gösterilen Alanın Filyos Özgür Bölgesi Sonları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5754)
–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Hissesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5755)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılması ve Tıpkı Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5756)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/306, 307, 308)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Hudutları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik(2016/1628/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildiri (No: 2022/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2018/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/5 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/6 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dünya

Resmi Gazete,MEVZUAT


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir