Resmi Gazete'de bugün (17 Haziran 2022)

Resmi Gazete’de bugün (17 Haziran 2022)

17 Haziran 2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5740)

YÖNETMELİK

–– Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Konkordato Sarfiyat Avansı Tarifesi
–– Yapı Materyalleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ
–– Yapı Materyalleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Kıymetlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 15/06/2022 Tarihli ve 11023 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/129, K: 2022/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/116, K: 2022/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2022/2 (Değişik İşler), K: 2022/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2018/31431 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dünya


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir