Nükleer Düzenleme Konseyi'nin misyon ve yetkileri belirlendi

Nükleer Düzenleme Konseyi’nin misyon ve yetkileri belirlendi

Nükleer Düzenleme Konseyi’nin misyon ve yetkileri ile çalışma yordam ve temelleri belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) karar organı olan Nükleer Düzenleme Heyetinin misyon ve yetkileri ile çalışma tarz ve asılları belirlendi.

NDK’nin bahse ait yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, kurumun karar organı olan konsey, lider ve ikinci lider olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kurul, Nükleer Düzenleme Kanunu ve ilgili öbür mevzuat ile kendisine verilen vazifeleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak. Konsey kararları yerindelik kontrolüne tabi tutulamayacak. Hiçbir organ, makam, merci yahut kişi, konsey kararlarını etkilemek hedefiyle buyruk ve talimat veremeyecek, tavsiye yahut telkinde bulunamayacak.

Kurul üyelerinin misyon müddeti dört yıl olarak belirlenirken, vazife mühleti dolan üye tekrar atanabilecek. Heyet üyeliğinin rastgele bir sebeple boşalması halinde boşalan üyeliğe atanan kişi, yerine atandığı üyenin kalan vazife mühletini tamamlayacak.

Kurul, 7381 sayılı Kanun, 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili başka mevzuat kapsamına giren faaliyetlere ait yönetmelikleri çıkaracak, öbür düzenleyici süreçler, yetkilendirmeler ve onaylar ile ilgili karar alacak.

İdari yaptırımlar hakkında karar verecek olan şura, idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması yahut iptali idari yaptırımlarının birlikte ya da farklı ayrı uygulanmasına karar verecek.

Kurul, NDK’nin misyon ve yetki alanı ile ilgili bahislerde strateji belirleyecek ve kurumun stratejik planını kabul edecek.

NDK’nin vazife ve yetki alanına giren faaliyetlere ait gerek görülen yerlerde merkeze bağlı üniteler kurulmasına karar verecek.

Kurumun misyon ve yetki alanıyla ilgili milletlerarası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu memleketler arası kuruluşların kurumun misyon ve yetki alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması bahislerinde da karar verecek.

NDK’nin misyon ve yetki alanıyla ilgili öteki ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak iş birliğine karar verecek.

Öte yandan şura, 7381 sayılı Kanunla heyete verilen misyon ve yetkiler ile yetkilendirmelere ait yetkilerinden nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi ve bu tesislerin kurulacağı saha onayı dışındaki yetkilerini lidere devredebilecek.

Resmi Gazete’de ayrıyeten, “Nükleer Düzenleme Şurası Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu İşçisinin Uyacakları Mesleksel ve Etik Unsurlar Hakkında Yönetmelik” de yayımlandı.

Dünya


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir