KDV istisnasının detayları belirli oldu

KDV istisnasının detayları belirli oldu

Teşvik dokümanı kapsamındaki kimi yatırımlara yönelik KDV istisnasının detayları belirli oldu.

İmalat endüstrisi ve turizm alanlarında yatırım teşvik dokümanına sahip mükelleflerin inşaat işleri ile Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetleriyle elektrik motorlu taşıt araçları geliştirilmesine yönelik mühendislik hizmetlerine yönelik katma bedel vergisi (KDV) istisnalarının ayrıntıları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan “Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirimle 15 Nisan 2022’de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Kıymet Vergisi Kanunu’nun ilgili hususlarında yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yapılmasının yanı sıra uygulamaya ait yol ve temeller belirlendi.

Buna nazaran, ulusal güvenlik kuruluşlarına ulusal savunma ve iç güvenlik gereksinimlerine ait olmak kaydıyla yapılan teslimlere ait istisnada yapılan değişiklik uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri bildiri metninden çıkarılarak “İçişleri Bakanlığı” ibaresi bildirim metnine işlendi.

Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna dokümanı ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna kaidelerini taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve artırımlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olacak.

Çalışma yahut oturma müsaadesi alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı asıllı gerçek şahıslar ile yasal ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de yarar elde etmeyen kurumlara yapılan KDV’den istisna, konut ve iş yeri satışlarında elde tutma mühletinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılmasına ait yapılan değişikliğe uygun olarak güncellendi.

İmalat sanayi ve turizm alanında yatırım teşvik evrakı kapsamındaki inşaat işleri

İmalat endüstrisi ile turizme yönelik yatırım teşvik dokümanı sahibi mükelleflere doküman kapsamındaki inşaat işlerine ait mal teslimleri ve hizmet ifalarına yönelik istisnada yapılan değişikliğe ait de düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, ilgili Kanun’la, 31 Aralık 2025’e kadar uygulanmak üzere, anılan inşaat işlerine ait, 1 Mayıs 2022’den itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmişti.

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat endüstrisi ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik evrakına sahip olması gerekirken bu dokümanın yürürlük tarihinden evvel düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına mahzur oluşturmayacak.

Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik dokümanında öngörülen yatırıma ait olması, 31 Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik dokümanında öngörülen mühlet içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama fiyatının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik dokümanında yer alan yatırım fiyatını aşmaması gerekecek.

İstisna, münhasıran, kelam konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve gibisi inşa işlerini kapsayacak. Yatırımı yapanların bu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda pahalandırılacak. Münasebetiyle istisna, inşaat işlerine ait olmak şartıyla hem hizmet hem de mal alımlarını içerecek.

Bu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine dair alınan makine, araç-gereç ve tefrişat (yatırım teşvik dokümanında yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik dokümanı sahibi mükellefler, KDV tarafından bağlı oldukları vergi dairesine istisna dokümanı almak için müracaatta bulunacaklar.

Elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik hizmetler

İlgili kanun kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera tesiri yaratan egzoz gazı salımını büsbütün ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükellefler için bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik dokümanı kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den müstesna tutuldu.

Elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik dokümanı kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri, dokümandaki meblağla hudutlu olarak, istisna kapsamında olacak. Dokümanda mühendislik hizmetine isabet eden meblağın açıkça yer almaması halinde kelam konusu fiyat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ayrıyeten teyit edilecek.

Bu araçların geliştirilmesi ile ilgili öbür hizmetler ile mal teslimlerinde istisna uygulanmayacak.

Kelam konusu düzenleme tam istisna mahiyetinde olacak. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik dokümanı sahibi mükellef, istisna kapsamında temin edeceği mühendislik hizmetine ait KDV tarafından bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak.

İstisna uygulanan mühendislik hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, hizmet ifa edenlerce indirim konusu yapılabilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilecek.

Dünya

İstisna,Hizmet,Yatırım Teşvik Evrakı,Kapsamında,İlişkin,Yönelik,Kdv,Türk,Araçları,Alan,Mal,Vergi,İş,Belge,Mühendislik,Yatırım,Güvenlik,Tebliğ,Sanayi,Kanun,Mükellefler


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir