İktisat ve Hukuk Buluşmaları: Kayseri iş dünyası, yargının süratli ve adil olmasını istiyor

İktisat ve Hukuk Buluşmaları: Kayseri iş dünyası, yargının süratli ve adil olmasını istiyor

“Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” toplantısının sekizincisi Kayseri’de gerçekleşti. İş dünyası temsilcilerinin ortak bildirisi ise; sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lerin korunması ve desteklenmesi, aile şirketleri için anayasa hazırlanması, yargı sisteminin süratli ve adil olması ve iş mahkemelerinin daha kısa müddette tamamlanması görüşleri etrafında şekillendi.

Hilal SÖNMEZ

DÜNYA gazetesi ile Daha Düzgün Yargı Derneği işbirliğiyle yapılan “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” toplantısının sekizincisi Kayseri’de gerçekleşti. İş dünyası ve hukuk topluluğundan isimlerin iştirakiyle, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, “Anadolu’nun Global Rekabetçiliği İçin A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” başlığında iş dünyasının hukuktan beklentileri konuşuldu.

“TÜRKİYE, İLERİ REFAHA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE ULAŞACAK”

MERAL TUĞÇE ÖZBİLEN – DAHA YETERLİ YARGI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ

Daha Güzel Yargı Derneği siyaseten tarafsız bir niyet kuruluşudur. Türkiye’nin ileri refah seviyesine hukukun üstünlüğü ve yargı vasıtasıyla ulaşacağına inanıyoruz. Hukukun üstünlüğünü Yargı’nın ilerletilmesi yoluyla gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Yargı sistemimiz için en kritik teklifimiz yargılamalarda gerçek ve kanıtların tam ve gerçek ifşası ve ibrazı teklifimizdir. Bu teklif 2012 yılında yargıda güzelleştirme hareketi olarak yola çıkma sebebimizdir. Yargı Islahatı Stratejisi 2019 evrakında Amaç 8.2’de açıkça yer almıştır. Bu öneriyi kritik olarak kıymetlendiriyoruz zira gerçekleştiği takdirde yıllar süren davaları 3-4 ayda, tek celsede bitirmenin de önü açılacaktır.

“BEKLENTİMİZ HUKUKUN EN YETERLİ BİÇİMDE İŞLEMESİDİR”

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ – KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) BAŞKANI

Beklentimiz, sürdürülebilir büyüme ve katma pahalı üretim hedefl erimizin yolunu açacak, hukukî ve öbür düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi, hukukun en uygun biçimde işlemesidir. Ülkemizin yüksek gelirli bir ülke düzeyine çıkması fakat hukuk devleti yapımızı güçlendirmekle mümkündür. TOBB çatısı altında, Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizden gelen sorun ve tahlil tekliflerini derleyerek ilgili kurumlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunulmak üzere TOBB’a iletmekteyiz. Bu kapsamda son devirde takip ettiğimiz konular ortasında; çalışanların icra takiplerinde patron sorumluluğu, şirket hesaplarına konulan blokeler, çek-senet uygulamalarında karşılaşılan sıkıntılar, işçi-işveren davalarında vakit aşımı müddeti uzunluğu, tahsilat sistemleri ve icra süreçleri, seramik bölümü maluliyet sistemi, meslek hastalıkları konusunda sigorta poliçesi sorunu, teminat mektuplarında yaşanan meseleler, alternatif tahlil yolları istikametiyle ortaya çıkan aksaklıklar üzere hususlar var.

“İŞ İNSANLARI GÜCÜNÜ MAHKEMEDE DEĞİL, TİCARETTE HARCAMALI”

ÖMER GÜLSOY – KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI

Yeni anayasaya vurgu yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa davetine katılıyoruz. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek birinci dört unsuru hariç gerekirse tüm hususları, terör örgütünün uzantısı hariç başka partilerin oluşturacağı bir kurulda ele alınmalı ve Türkiye sivil, iştirakçi, çoğulcu bir anayasaya kavuşmalıdır. Türkiye maalesef 60 yıldır darbe anayasası ile yönetilmektedir. Silahların gölgesinde yazılmış anayasa bizim de içimize sinmiyor. Personel, patron alacaklarında geriye dönük hesaplamalarda, işe dönüş davaları daima patronların ve kurumların aleyhine gelmektedir. diye düşünüyorum. Onun için bu bahis göz arkası edilmemelidir. Kayseri Ticaret Odası olarak hayata geçirdiğimiz KATOTAM’dan da bahsetmek istiyorum. Alternatif uyuşmazlık tahlil yollarının gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle kısa ismi KATOTAM olan Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kurduk. KATOTAM, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Anadolu’da kurulan birinci kurumsal tahkim merkezi olma özelliği taşımaktadır.

“GÜVENİLİRLİK OLURSA İÇERDEN VE DIŞARDAN YATIRIMCILAR GELECEKTİR”

İBRAHİM YILMAZ – KAYSERİ ENDÜSTRİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (KAYSİAD) BAŞKANI

İş dünyasının hukuktan pek çok beklentisi var. Dolaysıyla devletin iş dünyasını ayakta tutma mecburiliği vardır. Hukuku oluşturanlar istikrarları bozmasınlar, bozulursa işletmeler de hastalanırlar. Şayet işletmeler hastalanırsa devletin de işi zorlaşır. Devlet millet el ele üzere işletmelerimizde devletle birlikte yaşayacaktır. Bir arada soluk almaya gereksinimimiz var. Hukuka taraf verenlerin bu bahisleri ciddiye alması gerekir.

“HUKUK DİSİPLİNİ İŞLETMELERİMİZE MUVAFFAKİYET, ÜLKEMİZE REKABET GÜCÜ KAZANDIRIR”

AV. MEHMET GÜN – DAHA YETERLİ YARGI DERNEĞİ BAŞKANI

Takılıp kaldığımız orta gelir tuzağından kurtulmak ve refahımızı yükseltmek için, üretim yapan işletmelerimizi güçlendirerek ekonomik alanda memleketler arası rekabet gücümüzü yükseltmemiz, dünya ticaretinden aldığımız hissesi artırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için iş yapma ortamını geliştirmeli, makro ekonomik kararları vaktinde ve isabetle alıp, öngörülebilir ve kestirilebilir olmasını sağlamalı, ekonomik işbirliklerini çoğaltmalı, işletmelerin serpilip gürbüzleşmesine uygun koşulları hazırlamalıyız. Tırnakla kazıyarak sıfırdan oluşturulan küçük işletmelerimizin krizlerde kaybolup gitmesini önlemeli, irili ufaklı bütün işletmelerimizi süratle kurumlaştırmalı, profesyonel yönetilmelerini, güçlenerek büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamalıyız. Tıpkı yahut nakdi sermaye ile entelektüel sermayeyi, girişimcinin risk alma iştahı ile profesyonel idarenin inancını bir ortaya getirmeliyiz. Girişimcilerimiz işletmelerini itimatla birleştirebilmeli, kolay ve inançlı olarak paydaşlıklar kurabilmeli, gerektiğinde ziyan görmeden, dolandırılmadan, hasımlığa düşmeden ayrılabilmelidir. İşletmelerimizin kıymet üretimini ve sürdürebilirliğini en öne almalı, üretime dâhil olan herkesin işletmenin kıymetli paydaşları olduklarını kabul etmeli, adil bir paylaşım istikrarı kurmalı, üretim yerlerimizi güçlü işverenin yoksul emekçiyi sömürdüğü yerler olarak gören anlayışı değiştirmeliyiz. Küçük işletmelerimizin inovasyon kapasitelerini birleştirerek güçlendirmeli, yenilikler, buluşlar, know-how ve ticari sırlarını aktif olarak korumalıyız. Devlet ve iktisat idaresinin makro siyaset, kararlar ve süreçlerinde bilime karşıtlığı, keyfiliği, vazifesi ihmal ve ihlal durumlarını kesin olarak önlemeli, kurala dayalı iktisat idaresini tesis etmeli, iktisadın performansına ait sağlıklı istatistiki bilgilere vaktinde erişebilmeli, kurumlara inanç oluşturmalıyız. Türk parasının pahası korunmalı, olabilecek paha kayıpları öngörülebilir, kestirilebilir olmalıdır. Para siyaseti ve iktisadın makro idaresi işletmelerimizi uzun vadeli planlar yapmaya, verimlilik artırıcı rekabet gücü kazandıracak usulleri benimsemeye ve gerçekleştirmeye yönlendirmelidir. İdare sistemimiz ve hukukumuzla her alanda iç ve dış prestijimizi yükseltmeli, böylece işletmelerimizin memleketler arası piyasalarda finansmana, ehil insan kaynaklarına, teknolojiye ve sair imkânlara rakipleri olan yabancı işletmelerin edinebildiği yahut daha ehven kaidelerle ve maliyetlerle erişebilmelerini sağlamalıyız. Hem işletmelerimiz hem de devlet yöneticilerimiz ileri hukuk disiplini altında faaliyet gösterirse bütün bunları çarçabuk gerçekleştirebiliriz. Hukuk disiplini işletmelerimizi muvaffakiyete ulaştırır, ülkemize memleketler arası rekabet gücü kazandırır.

İŞ İNSANLARININ TALEBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLEN KURUMLAR

Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyasından iştirakçiler da beklentilerini aktardı. İş dünyası temsilcileri, iş mahkemelerinin daha kısa müddette tamamlanması, mahkeme kararlarında görülen tutarsızlıklar, çek ve senet bahislerinde yaşanan düşünceler, aile şirketleri için anayasaların oluşturulması ve KOBİ’leri koruyacak hukuksal önlemlerin alınması mevzularına dikkat çekti.

“ŞİMDİ HUKUKA DAHA ÇOK GEREKSİNİMİMİZ VAR”

HAKAN GÜLDAĞ – DÜNYA GAZETESİ İDARE KONSEYİ BAŞKANI

Türkiye açısından kıymetli fırsatların olduğu bir periyot geliyor. Bu yüzden hukuka daha çok muhtaçlığımız olacak. Kayseri paydaşlıklar bakımından da Türkiye’ye örnek olacak bir kent. Bu noktada biz de daha fazla neler yapabiliriz diye Daha Güzel Yargı Derneği ile çalışmalarda bulunuyoruz. Bu toplantıların başarılı olması Türkiye’nin yararına olacak. Pastayı büyütmeye çalışan bir yapı var Kayseri’de. Anadolu’nun global rekabetçiliğini ilerletmek için Kayseri iş dünyasının tespit ve beklentileri kıymetlidir. Refah hukukla gelecektir.

“KAYSERİ’DE GÜÇLÜ AİLE YAPILARI OLUŞMUŞ FAKAT DEVAM EDECEĞİNİN GARANTİSİ YOK”

ABİDİN ÖZKAYA – KAYSO MECLİS BAŞKANI

1990’lardan sonra kalkınma atılımına başladık, aşağı üst 30 yıldır çeşitli badireler atlatmamıza karşın bu kalkınma devam ediyor. Bu yıllarda kurulan KOBİ’lerin burada büyük değeri var. KOBİ’lerimizin yarısı ikinci jenerasyona fire vererek devam ediyor. Kayseri’de güçlü aile yapıları oluşmuş olabilir lakin bunun devam edeceğinin garantisi yok. Bunun için hemen şirket anayasaları oluşturmalıyız. Bir şirket anayasası yazılmalı. Nasıl hami hekimlik sistemi varsa şirketlerdeki sorunları tahlili için de hukuk danışmanlarını üçüncü bir göz olarak şirketlerimizde çalıştırmamız ve gelecek tehlikeleri evvelden görerek önlem almamız gerekiyor. Başka bir mevzuda artık şirketlerimizin memleketler arası hukuku güzel bilen hukukçulara muhtaçlığının olması. İştirak kültürünü belirli standartlara oturtabilirsek elli yıllık, 100-200 yıllık şirketlerimiz olabilir.

İş dünyasının hukuktan beklentilerine yönelik öbür husus başlıklarımız ise şunlar: İş mahkemeleri çok uzun sürüyor, bu durum yıpratıcı oluyor. İşletmemizde çok fazla icralık belgesi olan çalışan olabiliyor. Bunun takip edilmesi yalnızca şirketlerimize bırakılmamalıdır. Öbür bir husus ise bankalar nezdinde firmalarımızın nasıl bir reyting notu varsa, bankalarda olduğu üzere adliye koridorlarında ve vergi dairelerinde de firmalarımızla ilgili karar veren şahısların firmaların reytingine bakmalarını istiyoruz.

“ÇEK SENET DAVALARINDA ÇOK GÜÇ ŞEYLER YAŞIYORUZ”

ALİ BAKTIR – İNCESU OSB BAŞKANI

İş dünyası olarak; dava süreçlerinin uzun olmamasını ve iş davalarında daha donanımlı yargıçların olmasını istiyoruz. Dürüstlük unsuru rafa kalkmamalı. Çek senet davalarında çok sıkıntı şeyler yaşıyoruz. Personel patron davaları da süreçlerde olsun, davaların görülmesi anında olsun çok problemli ve uzun geçiyor.

Hâkimler ‘işveren güçlüdür ve ben bunu haksız göreyim’ bakış açısıyla hareket ediyor. Bu önyargıyı geçemiyoruz. Badire hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığıdır. Şayet güçlü toplum olmak istiyorsak lakin hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız yargı ile bu mümkün olacak. E-duruşma sisteminin yaygınlaşması, arabulucunun aktifleştirilmesi ve iş davalarında mühletin kısaltılmasını istiyoruz.

“İŞ İNSANLARI BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLEN KURUMLAR İSTİYOR”

AV. AHSEN HAMURCU SÜMER KAYSERİ BAROSU ÜYESİ

Yatırımcının inanç eksiliğinin nedeninin bu tecrübeye neden olan datalardan yola çıkarak iş dünyasının beklenti ve şikâyetlerinden şunları derledim: İdari uygulamalardaki tutarsızlık, türel güvensizlik ortamı, yargı birliğinin olmaması, makul müddette yargılamanın olmaması, milletlerarası standarda uygun olmayan faaliyetler. İş insanları bağımsız çalışabilen kurumlar istiyorlar. Bunların olmaması da yalnızca yabancı yatırımcı için değil yerli yatırımcı için de badire oluşturuyor. Ekonomik taraftan gelişmişlik düzeyi için devletlerin katma bedelli üretimi desteklemesi ve alt yapıyı buna nazaran oluşturması gerekiyor. Bunun için milletlerarası bağlamda alt yapıyı oluşturmalıdır. Tüm dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir.

Dünya


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir