CHP'den Yargıtay'a: Yasanın vermediği yetki kullanılarak bir parti üyesi sicilden silinemez

CHP’den Yargıtay’a: Yasanın vermediği yetki kullanılarak bir parti üyesi sicilden silinemez

Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili kararı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na CHP tarafından gönderilen cevapta, “Başsavcılığınız maddede olmayan bir yetkiyi kullanarak bir süreç tesis etmiştir. Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetkiyi kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez.” sözleri kullanıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdüğünü 8 Haziran 2022 tarihli yazı ile CHP Genel Merkezine bildirdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de 16 Haziran’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na partinin resmi karşılığını gönderdi.

Yargıtay’ın yazısı ile İstanbul vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu’nun ‘siyasi parti üyeliği ve parti organlarındaki vazifelerinin sonlandırılarak’ parti siciline işlendiği konusunun Genel Başkanlık Makamına bildirim edildiğini anımsatan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin cevabı şöyle:

“Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu memleketler arası kontratlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kararlarına açıkça karşıt olan sürecinizin münasebeti olarak 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Hali Hakkında Kanun’un 3. unsuru, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158 ve 159. hususları ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. hususu gösterilmektedir.

“Başsavcılığınız maddede olmayan bir yetkiyi kullanarak bir süreç tesis etmiştir”

Türk Ceza Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu tarafından değerlendirildiğinde; Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususuyla ilgili olarak 2015 yılında verdiği iptal kararı gereği, infaz sürecinde TCY kararları uyarınca parti üyeliği etkilenmemektedir. Bir an için, her iki kanun açısından da Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın üyeliğinin düşmesine sebep olduğu varsayılsa bile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimize mühlet vererek tersliğin giderilmesini isteyebileceği ve bu kademeden sonra Anayasa Mahkemesine başvurabileceği üzere, direkt da Anayasa Mahkemesine başvurarak, bu karşıtlığın giderilmesi konusunda Siyasi Partiler Maddesi’nin 104/2. unsuru uyarınca ihtar kararı verilmesini istemesi gerekmektedir. Yasa uyarınca ihtar kararı ile partimize 6 aylık bir mühlet tanınmaktadır. İhtar kararına uymamanın yaptırım, Anayasa Mahkemesince 2009 yılında iptal edildiği ve bunun yerine bir düzenleme yapılmadığı için, ihtar kararına uymamanın yaptırımı da hukuksal olarak bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere Başsavcılığınız maddede olmayan bir yetkiyi kullanarak bir süreç tesis etmiştir. Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetkiyi kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez.

“Bu sürece karşı kime ve hangi şartlarda müracaat yapılacaktır?”

Nihayet Başsavcılığın süreci ile ilgili son bir konuya daha değinmek mecburiliği vardır. Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrası uyarınca ‘Devlet, süreçlerinde, ilgili bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorundadır.’ Başsavcılık sürecinde bu yollar ve merciler belirtilmemiştir. Nedeni aslında bu türlü bir sürecin maddede düzenlenmemiş olmasıdır. Bununla birlikte, açık Anayasa kararı karşısında sormak mecburî hale gelmiştir. Bu sürece karşı kime ve hangi şartlarda müracaat yapılacaktır?

Hukuken asla benimsenemeyecek yorumunuza temel teşkil ettiği anlaşılan 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Hali Hakkında Kanun’un 3. unsuru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11/4. hususu tek başına yorumlandığında dahi Başsavcılığınızın vardığı sonucun hukuka muhalif olduğu anlaşılmaktadır. Bahse bahis kararların Türk Ceza Kanunu’nun 5 ve 53. hususları karşısında, bilhassa Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunun 1(b) kararını iptal eden 08.10.2015 gün ve E:2014/40, K:2015/85 sayılı kararının, kaynağını Anayasa’nın 2, 12 ve 67. unsurlarından alan münasebeti dikkate alındığında, Başsavcılığınızın varmış olduğu sonucun ne kadar indi olduğu açık ve seçik olarak anlaşılmaktadır.

Sayın Başsavcı, hukukun temel unsurlarından büsbütün kopmuş bu şahsileştirilmiş yanılgılı sonuç üzülerek belirtmeliyiz ki bizleri şaşırtmamıştır.

Anımsatmak isteriz ki sıfatınızdaki ‘Cumhuriyet’ sözü, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla misyonunuzu ifa ederek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kararlarına eksiksiz uymanızı mecburî kılmaktadır. Meşruiyetinizin temeli budur. Bilakis davranış, makamı değil ancak makamı işgal edenleri tartışmalı kılacaktır. Temennimiz, son yıllarda güvenilirliği büyük ölçüde tartışılan yargının, hak ettiği itimada kavuşabilmesini sağlayabilecek birinci adımı atarak hukuka karşıt, taraflı kararınızdan derhal dönmenizdir.

Sizi vazifenizi ifa ederken hukukun çizdiği legal hudutlar içerisinde davranmaya davet ediyoruz.” (ANKA)

Dünya


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir