Gündem

Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği, Resmi Gazete’de

Cemaat vakıflarının idare konseylerinin belirlenmesi için yapılacak seçimlere ait yöntem ve asılların belirlendiği seçim yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 3’üncü hususunda tanımlanan ve faaliyette olan, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu yeterince hukukî kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ilişkin vakıfları kapsayan yönetmelik mucibince seçim etrafı, cemaat vakfının bulunduğu vilayet kabul edilecek. İstanbul için seçim etrafının belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim etrafları temel alınacak.

İstanbul dışındaki cemaat vakıfları, münasebetlerini hazırlayarak seçim etrafı değişikliği talebinde bulunabilecek.

Her bir cemaat vakfı hukuksal kişiliği için farklı bir idare şurası seçimi beş yılda bir yapılacak, idare şurası yedi üyeden oluşacak.

Cemaat mensubu çok olan ve vakfın işleyişi açısından yediden fazla üyeye gereksinim duyulan vakıflarda idare konseyi, tek sayı olmak üzere, en fazla 11 üyeden oluşturulacak.

Bir kişi en fazla üç cemaat vakfında idare heyeti üyesi olabilecek

Cemaat vakıfları idare şurası seçimlerinde, seçmenlerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması, vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması ve seçim tarihi prestijiyle en az altı aydan beri seçim etrafında ikamet etmesi, seçileceklerde ise ek olarak Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı okur-yazarlık dokümanına ya da tahsil dokümanına sahip olması, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, itimadı berbata kullanma, kaçakçılık cürümleri ile devletin güvenliğine karşı işlenen cürümlerin birinden mahkum edilmemiş olması kaideleri aranacak.

Bir kişi, en fazla üç cemaat vakfında idare konseyi üyesi olabilecek ve idare şurasında birinci derece kan bağı olan en fazla iki kişi vazife yapabilecek.

Seçim kararı en az 60 gün evvelden bildirilecek

Vakıf, seçime ait idare konseyi kararını, seçim etrafını, seçim tarihini, vakıfta kayıtlı seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az 60 gün evvelden ilgili vakıflar bölge müdürlüğüne yazı ile bildirecek.

Seçim kararının alındığı tarih prestijiyle vakıf malları üzerinde temliki tasarruf süreçlerine ait karar alınamayacak ve süreç yapılamayacak.

Seçimle ilgili iş ve süreçleri yürütmek üzere seçim tertip heyeti oluşturulacak. Bu heyet her bir seçim için 5 asıl, 2 yedek üyeden oluşacak ve seçim tertip heyetinde olanlar, yapılacak seçimde idare heyetine aday olamayacak.

Seçimler, bâtın oy açık tasnifle yapılacak

Seçimler, bir gün içinde sonuçlandırılacak, seçmen listelerinde ve oy pusulalarında, vakıf ismi başa gelmek suretiyle, “…vakfı idare heyeti seçimi” ibaresinden öbür ibare kullanılamayacak.

Vakıf idare şurası seçimleri zımnî oy açık tasnifle yapılacak. Seçim tertip heyetince talep edilmesi halinde bölge müdürlüğü çalışanı, seçimde gözetmen olarak misyon yapabilecek.

Seçim tertip heyeti, kendi içinden yahut uygun göreceği şahıslardan her sandık için başka bir sandık heyeti oluşturacak, ayrıyeten tasnif heyeti de oluşturabilecek.

Seçimin blok liste ile yapılması halinde en çok oyu alan liste, idare konseyini oluşturacak. Çarşaf listeyle yapılması durumunda ise idare şurası asıl üyeliğe aday olmak isteyenler oy pusulalarında asıl üye olarak, yedek üyeliğe aday olmak isteyenler oy pusulalarında yedek üye olarak belirtilecek.

Oyların eşit olması halinde, idare konseyi üyeleri kura ile belirlenecek, seçim sarfiyatları ilgili vakfın bütçesinden karşılanacak.

Cemaat vakıflarının idare heyeti seçimleri 31 Aralık 2022, hastanesi olan cemaat vakıflarının idare şurası seçimleri ise 31 Aralık 2023’e kadar tamamlanacak.

Dünya

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu