Bankalara yüzde 25 vergi daima hale getiriliyor

Bankalara yüzde 25 vergi daima hale getiriliyor

3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifte rastgele bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar için getirilen af düzenlemesi de yar alıyor. Yasa teklifi ile emekli aylıklarının alt sonu 2.500 TL’den 3.000 TL’ye yükseltiliyor. Bankalara yüzde 25’lik kurumlar vergisi daima hale getiriliyor.

Hüseyin GÖKÇE – Canan SAKARYA

AK Parti, en düşük emekli maaşını 3 bin liraya çıkaran, KGF’ye aktarılacak kaynağı 50 milyar liraya 100 milyar liraya çıkaran ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif ile ayrıyeten imar affı niteliğinde bir karar getiriliyor.

31 Aralık 2021 tarihinden evvel yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata nazaran yapma koşulu kaldırılıyor. Bankalara 2023 yılı için kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran düzenlemede de yapılacak değişiklikle bu oran daima hale getiriliyor.

Toplam 57 unsurdan oluşan teklifin TBMM tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

Kanun teklifi ile getirilen birtakım düzenlemeler şöyle :

En düşük emekli maaşı 2500 liradan 3 bin liraya çıkarılıyor

Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri, 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Metodu Hakkında Kanun uygulanmasında teminat olarak kabul edilebilecek.

Yasa teklifi ile kamu görevlilerin ek göstergeleri yine düzenleniyor. Mülki yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfı takımlarında bulunan çalışanın misyon aylıklarında uygunlaştırma yapılıyor. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil takımlar temel alınarak emekli aylığı yahut ismi malûllük aylığı ödenen polis memurlarından lise ve dengi tahsile sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1.200 TL fiyatında ek ödeme yapılacak.

Erdoğan’ın maaşla ilgili söylediği düzenleme yapıldı

Ek bütçede yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 oranında yapılacak ve birebir vakitte emekli cumhurbaşkanı ve emekli milletvekillerine de yansıtılacak artırım üzerinden yaşanan tartışma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ın bu ödeneğin ek bütçeden çıkarılmasını istemesi üzerine torba kanun teklifiyle yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık yahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin emeklilik süreçlerinin (9000) ek gösterge sayısı temel alınarak gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

657 sayılı Kanuna tabi kamu vazifelilerinin, 926 Sayılı Kanuna tabi subay ve astsubayların, 2802 Sayılı Kanuna tabi hakim ve savcıların, Yükseköğretim Şurası Lider ve Üyeleri ile Yükseköğretim Kontrol Konseyi Üyelerinin ek gösterge sayıları ile 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim vazifelileri ve araştırma vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak tekrar belirleniyor. Belediye liderlerinin makam,temsil ve misyon tazminatlarından faydalanmasına dönük düzenlemede yasa teklifinde yer alıyor.

Vergi kaçakçılığıyla çaba maddesi

Teklifin 25’inci unsuruyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gerçek faydalanıcılarla ilgili bilgi temin edilmesine yönelik olarak özel bir yetki getiriliyor. Bu yetki kapsamında Bakanlık yükümlülüklere uymayanlara mevcut cezalardan farklı ceza uygulayabilecek. Münasebet kısmında bu değişikliğin OECD’nin vergi kaçakçılığıyla çaba kapsamında belirlediği standartlardan birisi olduğu kaydedildi.

Gerçek faydalanıcı; “Yükümlü nezdinde ismine süreç yapılan gerçek kişi, hukukî kişi yahut hukuksal kişiliği olmayan teşekkülleri denetiminde bulunduran ya da bunlara ilişkin hesap ya da sürecin sonuncu faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi yahut kişiler” olarak tanımlanıyor.

Fiş vermeme cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor

Teklif ile 213 sayılı Vergi Yöntem Kanunu’nun doküman sistemine uyulmaması konusunda öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna nazaran fiş, fatura üzere evrakları vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor.

Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, yılda en fazla verilebilecek ceza ölçüsü ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.

Ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğinin sağlanması hedefiyle buna yönelik VUK’ta getirilen yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar, doküman ile ilgili cezaların 3 katı olarak uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına misyon alanına giren hizmetler için bina ve taşıt kiralaması yapma, mal hizmet satın alma için döner sermayeyi kullanma imkanı getiriliyor.

Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle, Ar-Ge , yenilik yahut tasarım projelerinde çalışacak doktora sonrası uzmanlık takımı ihdas ediliyor.

2024’ten evvel mezun olacak hukuk öğrencilerine imtihan kuralı kalkıyor

Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş imtihanı ile hakim ve savcı yardımcılığı imtihanları koşulu, 31 Mart 2024’ten evvel mezun olanlar için aranmayacak.

Kış turizmi tesislerine de mukavele uzatımı

Teklif ile tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis sınırı gayeli yapılan kira kontratlarına de dava açmamış olmak koşuluyla kiralama müddet uzatımı imkanı getiriliyor.

Siyasi partilere makbuz kolaylığı

36. husus ile siyasi partilerin gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla gerçekleştirmeleri halinde, ayrıyeten gelir ve tahsilat makbuzu düzenleme kuralı kaldırılıyor.

31 Aralık 2021 öncesi yapılan inşaatlara imar affı geliyor

Kanun teklifinin 37’nci hususu ile 3194 sayılı İmar Kanununda değerli bir değişiklik yapılıyor. Husus münasebetinde kaçak kullanımın azaltılması emeliyle inşaat ruhsatı almış lakin kullanma müsaadesi verilmeyen yapılara süreksiz olarak elektrik ve su aboneliği verilmesi ile ilgili müddet uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılana abonelik yapılabilecek.

Madde ile getirilen asıl değerli düzenleme ise elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna nazaran yapılmış olma kaidesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Diğer bir tabir ile bu durumdaki binalara yeni bir af getirilmiş oluyor.

KGF kaynağı 100 milyar liraya çıkıyor

Düzenlemenin 40’ncı hususu ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak fiyatı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. Husus münasebetinde kefalet limitlerinin büyük ölçüde kullandırıldığı belirtilerek, yeni kefalet imkanı sağlanması için artırım yapıldığı kaydedildi.

Sermaye artırımına vergi avantajı 4 periyotla sınırlandırılıyor

Kurumlar Vergisi Kanununun, nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere yıl hududu olmaksızın kurumlar vergisi indirim avantajı sağlayan kararlarda değişiklik yapılarak, indirim 4 hesap devri ile sonlandırılıyor.

Kaçak geçişe devlet otoyolu için ceza yok, özel işletmeci 1 kat ceza alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde cezaya maruz kalmayacaklar. Ödeme 45 gün içinde yapılırsa geçiş fiyatı dahil bir katı fiyatında idari para cezası alınacak.

Özel kesimin işlettiği yollarda ise kaçak geçiş için, geçiş fiyatı kadar para cezası kesilecek. 45 gün içinde ödeme yapılmaması halinde ise en az 15 gün evvelce bildirimde bulunma koşuluyla fiyatın 4 katı kadar meblağı tahsil edecek.

Bankalara yüzde 25’lik kurumlar vergisi daima hale getirildi

Öte yandan Nisan ayında yayımlanan 7394 sayılı torba yasa ile bankalar yanı sıra , elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz kurumları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum karları üzerinden kurumlar vergisi 2023 yılı için yüzde 25 olarak belirlenmişti. Yeni teklif ile 2023 yılı ibaresi yürürlükten kaldırılarak yüzde 25’lik vergi oranı kalıcı hale getiriliyor. Kurumlar vergisi başka şirketler için ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Dünya

TBMM


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir