3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren torba kanun teklifi TBMM Genel Konseyinde görüşülerek kabul edildi. En düşük emekli maaşı 3.500 liraya çıktı.

Devlet Memurları Kanunu’nda ve Kimi Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilen hususlarına nazaran, Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge kümelerinin yine belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge kümelerini değiştirme yahut kümelerdeki ek göstergeleri yine belirleme konusunda Bakanlar Heyetine ilişkin olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil takımlar temel alınarak emekli aylığı yahut ismi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi tahsile sahip olup emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara her ay 1200 TL fiyatında ek ödeme yapılacak.

MİT ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; TSK İşçi Kanunu uyarınca araştırma unvanlı takımlara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi takım unvanı temel alınarak emekli aylığı yahut malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına temel ek göstergeleri 3600’ün altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara da her ay aylıklarıyla birlikte ek 1200 lira ödenecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak yine belirleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subay ve astsubayların ek gösterge sayıları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yine belirleniyor.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi hakim ve savcıların da ek gösterge sayıları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Şurası Lider ve Üyeleri ile Yükseköğretim Kontrol Şurası Üyelerinin ek gösterge sayıları ile öğretim üyeleri, öğretim vazifelileri ve araştırma vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yine yapılandırılıyor.

– Uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge sayılarına düzenleme

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge sayısı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge sayılarını sınırlayan kararlar kaldırılıyor, ek gösterge sayıları, derecelerine nazaran yine belirleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Lideri, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ait asıllar tekrar tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu üzere gösterge sistemine tabi tutulacak.

Buna nazaran, Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, TBMM Lideri yahut Başbakan iken bu vazifesinden rastgele bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 126.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği vazifelerinde bulunanlara yahut bu vazifeleri rastgele bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl müddetle bu vazifelerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık fiyatından az olmamak kaydıyla 115 bin 225 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta emeklilik yahut yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği misyonlarında bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi yahut emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge sayısı temel alınacak.

– Emekli aylığı alt hududu 3 bin 500 lira olacak

Yaşlılık, malullük, vefat aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık taban ödeme fiyatı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Düzenlemeyle belediye liderlerinin makam/temsil ve misyon tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

Maddenin yürürlük tarihinden evvel haklarında emeklilik kararları uygulanmış Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subaylardan, öğretim üyesi olarak akademik mesleğini kullanabilecekleri yerlere atanan ve emeklilik süreçleri sırasında yüksek olması nedeniyle rütbe ve derecelerine nazaran belirlenen ek gösterge sayısı yerine Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısı temel alınanlara, Ek Gösterge Cetveli’nde yapılan değişiklikten öncesi periyotta, ek gösterge farkına bağlı olarak yapılan fazla ödemelerin borcu çıkarılmayacak, çıkarılan borçlar terkin edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri takımında bulunanların ek göstergesi 400 puan ek edilerek uygulanacak. Bu ek puan, en yüksek devlet memuru aylığı yahut öbür rastgele bir mali ve toplumsal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Öteki kanunların bu fıkraya muhalif kararları uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı işçisinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak tekrar belirleniyor.

Bakan yardımcılarının, sigortalılık statüleri sebebiyle oluşan emeklilik aylıkları ortasındaki fark azaltılacak.

Dünya

TBMM


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir